• avtopromet.jpg
  • avtoservis stevo.jpg
  • nedviznostiprostor.jpg

Електрика и Осветлување - Power Electric

Објавено на February 2, 2016
Објавено од Power Electric
Гледано од 235 луѓе

Опис на предметот

Ви ги нуди следниве услуги: Продажба и монтажа на фотонапонски панели Одржување на деловни објекти, Изработка на електрични инсталации за јака и слаба струја, Комплетна изведба на LAN компјутерски мрежи, Бежични системи, Изработка на инсталација за видео надзор, Инсталација за озвучување, Инсталација на опрема за контрола на пристап, Домофонија, Изработка на разводни табли, Изведба на постројки за резервно напојување, Компензација на реактивна енергија, Внатрешно и надворешно заземјување, Заземјување на објекти, Громобрански инсталации (класични и раностартувачки)

Локација

Држава
Macedonia
Регион
Југоисточен регион
Град
Радовиш